Vir Fortis

 • Šermiarske vystúpenia.
 • Divadelné vystúpenia.
 • Program pre deti.
 • Interaktívny program s deťmi
 • Interaktívny program s dospelými
 • Historický tábor.
 • Atrakcie pre divákov (lukostreľba, kušostreľba, vrhacie zbrane.)
 • Dobové tance.
 • Sokoliarstvo.
 • Vystúpenia s palnými zbraňami.
 • Miroslav Klembara
 • +421 915 253 793
 • klembara@virfortis.eu
 • facebook